AT-P AVIATION Sp. z o.o.
z siedzibą w:
03-984 Warszawa
ul. Jugosłowiańska 15 lok 239
Tel +48 22 118 19 16
Fax +48 22 126 09 96
Oddziały spółki
znajdują się w Mielcu oraz Zamościu


Firma AT-P AVIATION Sp. z o.o. zrealizowała pomyślnie projekt pod nazwą:
„AT-5 – stworzenie światowego standardu bezpieczeństwa w szkolnictwie lotniczym” .

W trakcie realizacji projektu współpracowała z wieloma małymi przedsiębiorstwami oraz z dużymi instytucjami naukowymi:
Politechniką Warszawską, Instytutem Lotnictwa oraz Wojskową Akademią Techniczną.
Poniżej prezentujemy znaczącą część wyników naszych badań zrealizowanych w ramach
Umowy z NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU nr: POIG.01.04.00-14-086/12AT-5 Artykuł PLAR 04_2019
Konferencja w Wilnie

Aerodynamika i korkociąg PW
Aerodynamika Mechanika Lotu Stateczność WAT
AT-5 ergonomia
AT-5 układ sterowania
BRS AT-5
PASY AT-5
Próby podwozia w ILOT
Próby korkociągowe modelu
Przyklady Obl Obciazen i Wytrzymałości WAT
Samolot wizualizacja
Dotacje na innowacje – plakat informującyAT-6 TWIN