ANALIZA AERODYNAMICZNA I MECHANIKI LOTU W ZAKRESIE OKREŚLENIA PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYK AERODYNAMICZNYCH ORAZ STATECZNOŚCI STATYCZNEJ I DYNAMICZNEJ SAMOLOTU AT-5

Powrót